Obchodní podmínky sportovního centra AEROFIT – aerobic&fitness pro registraci a zakoupení kreditu na cvičení platné od 3.10. 2022

Nákup kreditu

Zákazníci, kteří chtějí využívat rezervační systém, se musí přihlásit (on-line na našich internetových stránkách nebo na recepci) - systém na uvedenou e-mailovou adresu pošle unikátní čtyřmístný PIN kód pomocí kterého se budete moci přihlásit do systému.

Pro možnost on-line rezervace jednotlivých cvičení (akcí) je nutné složit na příjem pro nakoupení kreditu. Zaregistrování klientů bez nakoupeného kreditu nemohou provádět rezervaci a riskují tak, že se na vybrané cvičení (akci) nedostanou.

Při složení částky od 1,- do 499,- Kč je zákazníkům přičten kredit v kurzu 1:1 (tzn. 499,- Kč = 499 kreditů).

Při částce vyšší než 499,- Kč je připočten kredit v kurzu 1: 1,05 (tzn. 500,- Kč = 525 kreditů), klient tedy získává na všechna cvičení rezervovaná on-line automaticky 5% slevu!

Při částce vyšší než 799,- Kč je připočten kredit v kurzu 1: 1,1 (tzn. 800,- Kč = 880 kreditů), klient tedy na všechna cvičení rezervovaná on-line automaticky 10% slevu!

Při částce vyšší než 1499,- Kč je připočten kredit v kurzu 1: 1,15 (tzn. 1500,- Kč = 1725 kreditů), klient tedy získává na všechna cvičení rezervovaná on-line automaticky 15% slevu!

Zákazníci, kteří chtějí uplatňovat nárok na zvýhodněné ceny (seniorské apod.), se mohou přihlásit jako ostatní, jejich účet v rezervačním systému bude označen jako “zvýhodněná cena” na recepci "AEROFIT - aerobic&fitness" po předložení patřičného dokladu.

Platnost kreditu je 4 měsíce od posledního zakoupení kreditu. Zakoupený kredit nelze vrátit.

Rezervace

Zaregistrování klientů s nakoupeným kreditem si mohou jednotlivé hodiny rezervovat on-line, pouze však na vybranou akci dvě místa (po domluvě max. 4 místa).

Lze zajistit, aby na jeden účet bylo možné rezervovat až čtyři místa, potřebnou změnu účtu v rezervačním systému je nutné dohodnout na recepci.

Akci lze rezervovat bez osobního či telefonního potvrzení dané rezervace = On-line.

Po rezervaci požadované akce vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením vaší rezervace.

Při zrušení akce provozovatele budete o této změně informováni e-maillem a telefonicky 1 hod před začátkem původně plánované akce.

Rezervace přes on-line rezervační systém je zajištěna za závaznou!
Danou lekci můžete zrušit (viz Storno podmínky) přes on-line rezervační systém 24 hod do předu, osobně na recepci "AEROFIT - aerobic&fitness" nebo telefonicky, nelze však rezervaci zrušit e-mailem!

Storno podmínky

Rezervovanou akci můžete stornovat buď v rezervačním systému nebo na recepci "AEROFIT - aerobic&fitness": pokud svoji rezervaci zrušíte méně než 24 hodin před začátkem akce, bude se vám automaticky odečtena cena za tuto akci v plné výši.

Pokud si akci zarezervujete nedopatřením, lze tuto akci bez sankce zrušit v intervalu 5 minut.

Dodatky

Při zneužití rezervačního systému má "AEROFIT - aerobic&fitness“ právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

AEROFIT - aerobic&fitness" si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pro používání on-line rezervačního systému.

Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích "AEROFIT - aerobic&fitness" na e-mail uvedený při registraci.

Upozornění

Účastník cvičebních lekcí v "AEROFIT - aerobic&fitness", pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a také svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezená pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostoru konání lekce je zcela na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází.

Instruktor nemá žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně mimo určené a zamčené místo si odpovídá účastník sám.

Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník svou registrací zahájil souhlas s výše uvedeným prohlášením.

© 2012-2017 AEROFIT TEPLICE. Rezervační systém TravelSoft Fitness 3.6.